Onze kenmerken

MAATWERK

Bureau Praxis levert uitsluitend maatwerk.

Iedere cliënt heeft zijn eigen specifieke wensen met betrekking tot de incasso van zijn vorderingen. De ene cliënt prefereert een ‘harde’ aanpak, de andere cliënt wenst een wat ‘mildere’ benadering.
Dit vertaalt zich in het al dan niet gebruik maken van conservatoire maatregelen, de toonzetting in de sommatiebrieven, te hanteren betaaltermijnen, het al dan niet willen aangaan van betalingsregelingen, en zo ja, hoe een betalingsregeling er uit ziet en hoeveel tijd daarmee gemoeid mag zijn.

Bureau Praxis houdt met al uw specifieke wensen rekening.
Ons kantoor levert dan ook enkel en alleen maatwerk.

Dit maatwerk wordt mogelijk gemaakt door onze interne structuur. Uw vorderingen worden aan één team toevertrouwd, waarvan de medewerkers uw directe en vaste aanspraakpunt vormen. De korte lijnen alsmede de nauwe betrokkenheid van de medewerkers bij de dossiers waarborgen een efficiënte en proactieve behandeling van uw dossiers. Deze omvangrijke dossier- en cliëntenkennis bevordert uiteraard ook een snelle en effectieve communicatie tussen u en ons kantoor.


(C) 2005 - Copyright Bureau Praxis

Deze pagina afdrukken