100% transparant

Bureau Praxis hecht er aan dat haar cliënten volledige inzage hebben in de voortgang en financiële ontwikkeling van hun incassodossiers.

Ons uiterst geavanceerde softwaresysteem stelt ons in staat om de cliënt op elk gewenst moment van de dag, vierentwintig uur per etmaal, een on-line verbinding met ons kantoor tot stand te brengen, en op die manier inzicht te geven in ondermeer de:

- looptijd van de dossiers
- verrichte acties
- ontvangen gelden
- gemaakte kosten
- verrichte doorbetalingen.

Al deze gegevens kan de cliënt vervolgens koppelen en uitwerken tot die managementinformatie die men wenst.

Dit on-line systeem bevordert uiteraard een snelle en effectieve communicatie tussen u en ons (en ten aanzien van huurvorderingen: tussen u en de eigenaar).


Printbare weergave