Kosten

Uitgangspunt: debiteur betaalt ALLE kosten.

Slechts in die situaties dat debiteur in het geheel geen verhaal biedt
(bijvoorbeeld bij een faillissement, toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, vertrek met de noorderzon) zijn wij gedwongen de cliënt kosten in rekening te brengen.
Die kosten betreffen de externe door ons gemaakte kosten (proces- en deurwaarderskosten).
Ons honorarium wordt in overleg met u bepaald.

Bureau Praxis kent geen lidmaatschapsgelden, contributies of andere vaste contractuele financiële verplichtingen.

Ons devies luidt: kwaliteit moet u aan ons binden en niet een contract!


Printbare weergave